Facebook
Hyves
Twitter
Picasso
YouTube

LZV rijbewijs

Het wegvervoer zal in de toekomst blijven groeien. Een van de mogelijkheden om het milieu niet meer te belasten maar toch meer kan vervoeren is de inzet van Lange en Zware voertuigen (LZV's) een oplossing.

LZV’s kunnen per rit meer vervoeren. Het aantal ritten kan hierdoor verminderen. Dit heeft voordelen op het gebied van milieu, economie en kan bijdragen aan verlichting van het fileleed.

Om met een LZV te mogen rijden worden diverse eisen gesteld aan het voertuig, de chauffeur, het gebruik van de voertuigen en de wegen.

Voor wie ?

Chauffeurs die met lange en zware voertuigen willen rijden. Deelnemers zijn ervaren chauffeurs met vijf of meer jaren relevante werkervaring en in het bezit van een geldig rijbewijs CE.

De opleiding

Deze cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In de cursus worden de volgende theoretische onderwerpen behandeld:
 • Verkeerswetgeving
 • Administratie en documenten
 • Routekeuze en routevoorbereiding
 • Verkeersdeelname en beroepshouding
 • Brandstofbesparende rijstijl, anticiperend gedrag
 • Invloed van de lading op de voertuigbeheersing
 • Aandacht voor speciale kijk- en stuurtechniek
 • Optreden bij verkeersongevallen, calamiteiten en pechsituaties
In de cursus worden de volgende praktische onderwerpen behandeld:
 • Controle voertuigcombinatie en lading
 • Verantwoorde en veilige rituitvoering
 • Oplossing van storingen
 • Bijzondere manoeuvres

Cursus duur

1 dag met 1 cursist, of 2 dagen met twee cursisten (tellen dan ook beide mee voor 14 uur voor de nascholing/code 95)

Examen

Er wordt een praktische en theoretische examen afgenomen door het CCV. Bij een goed resultaat van de toetsen ontvangen deelnemers het certificaat Chauffeur Lange en Zware Voertuigen.

Het afleggen van de examens kan in de plaatsen Hank (Noord Brabant), Klarenbeek (Apeldoorn) De Meern, Obdam of Heerenveen.

De examens zien er als volgt uit:
 • Een mondeling examen van 45 minuten over kennis verkeer m.b.t. de speciale LZV regelgeving en de specifieke eisen van de LZV voertuigeisen
 • Een praktijk examen van 90 minuten, waarbij gekeken wordt naar defensief en schadepreventief rijgedrag, rijstijl, toepassing van HNR Het Nieuwe Rijden, manoeuvreren

Inschrijven of contact opnemen

Contact InschrijvingVoertuig en kosten

Deze opleiding wordt uitgevoerd met een LZV van de chauffeur, het transportbedrijf of met een LZV combinatie van van Buuren Opleidingen.

Voor het LZV rijbewijs is momenteel €. 350,00 Soob subsidie per persoon beschikbaar

Wat betreft de kosten, vraag een offerte aan op Nascholing@vanbuuren.nl